top of page

Reglament

REGLAMENT LA SEGMENTS 2024
 

PREÀMBUL
Les regles següents són aplicables a la prova de BTT i Gravel de La Segments  edició 2024, organitzada per l’empresa Top Time Eventos S.L.U i promoguda per l’Ajuntament de Salt. En cas de dubte en la seva interpretació prevaldrà l’opinió i la decisió de l’organització. Tots els participants amb la seva inscripció accepten íntegrament aquest reglament.
L’acceptació d’aquest Reglament suposa l’acceptació del descàrrec de responsabilitat de participants, detallat a l’article 25 i l’acceptació del Protocol COVID-19.

 

Article 1. - DATA I LLOC
La Segments 2024 tindrà lloc els dies 6-7-8 de juny a l’antiga fàbrica tèxtil de La Gassol ubicada a la Plaça de la Vila de Salt (Girona). 
Les sortides es faran segons el programa i horari de la web oficial de l’esdeveniment.

 

Article 2. - PARTICIPACIÓ I EDAT MÍNIMA
Podrà participar qualsevol persona, federada o no, de qualsevol nacionalitat, que en tramiti la inscripció correctament.

 

BTT
Prova autoritzada per a més grans de 16 anys complerts l’any de l’esdeveniment. Els menors de 18 anys a dia de l’esdeveniment han de presentar una autorització paterna a l’hora de retirar la bossa del corredor.
Característiques de La Segments BTT:


La Segments BTT és una prova exigent amb sortides individuals cada 15 segons.
Està formada per 6 segments cronometrats que transcorreran per les zones de Salt, Bescanó, Estanyol, Sant Gregori, Vilanna i Vilablareix.
Cada segment serà d’una distància d’entre 5 km a 7 km com a màxim, sumant aproximadament uns 35 km cronometrats. 
Entre segment i segment hi haurà un tram d’enllaç que anirà unint-los fins a completar un recorregut total de 75 km.
Els trams cronometrats estaran marcats, així com l’inici i finalització de cadascun d’ells, mentre que en els trams d’enllaç s’haurà de navegar mitjançant track GPS facilitat per l'organització uns dies abans de la prova i que podreu descarregar-lo de la web oficial de La Segments www.lasegments.com.


La sortida inicial serà neutralitzada i es farà en grups de 5 corredors cada cert temps. En el moment de la sortida no s’ha de córrer, ja que el temps que prevaldrà serà únicament el dels segments cronometrats.
Es proclamarà guanyador/a de la prova el participant que hagi invertit menys temps a completar els 6 segments cronometrats.

 

Gravel per equips de 3 components mixtes
Prova autoritzada per a més grans de 16 anys complerts l’any de l’esdeveniment. Els menors de 18 anys a dia de l’esdeveniment han de presentar una autorització paterna a l’hora de retirar la bossa del corredor.

 

La Segments Gravel és una prova inèdita de 120 km, on s’haurà de treballar en equip. 
S’hauran de conformar equips de 3 components. 

 

Cada component de l’equip haurà de completar un recorregut de 40 km sumant entre els tres un total de 120 km. 
La sortida i arribada de cada volta es farà des del “pitlane” instal·lat a La Gassol.

 

Dins del recorregut de 40 km hi haurà també 3 segments cronometrats marcats 
per l'organització.

 

La sortida es farà de forma massiva i per calaixos. Aquest ordre de sortida es determinarà  segons La Segments Gravel GP que se celebrarà el dissabte 8/06 a partir de les 19:00 h.
 

El temps màxim per poder completar la prova és de 6 hores per entrar en classificació. 
En el moment de realitzar la inscripció, els components de l’equip hauran de posar el mateix nom d’equip, no poden repetir el nom d’altres equips que ja estiguin inscrits.


Article 3. - INSCRIPCIÓ, TERMINIS, PREUS i ASSEGURANÇA
Inscripció 1r Termini TARIFA BENVINGUDA (vigent durant 3 hores)
29/10 de 21:00 PM a 23:59 PM
BTT 75 km – 40 €/pax
BTT 42 km – 30 €/pax
BTT 21 km – 28 €/pax
Gravel 120 km – 40 €/pax
Gravel 80 km – 35 €/pax
Gravel 40 km – 30 €/pax
Equips de 3 Gravel 120 km - 114€/per equip


Inscripció 2n Termini
01/11 al 31/03
BTT 75 km – 45 €/pax
BTT 42 km - 38 €/pax
BTT 21 km – 35 €/pax
Gravel 120 km – 55 €/pax
Gravel 80 km – 45 €/pax
Gravel 40 km – 38 €/pax
Equips de 3 Gravel 120 km - 150 €/per equip

 


Inscripció 3r Termini
01/04 al 31/05
BTT 75 km – 50 €/pax
BTT 42 km 48 €/pax
BTT 21 km – 45 €/pax
Gravel 120 km – 60 €/pax
Gravel 80 km – 50 €/pax
Gravel 40 km – 45 €/pax
Equips de 3 Gravel 120 km -  165€/per equip

 


Article 4. - INSCRIPCIÓ
Per fer la inscripció heu d’adreçar-vos al lloc web: www.lasegments.com
Places per distància:
BTT disposarà de 250 places per la distància de 75 km, de 250 places per la modalitat de 42 km, i de 150 places per la modalitat de 21 km.
Gravel 300 places.
Un cop completeu el nombre de places disponibles, s’obrirà una llista d’espera.
Fora del termini definit NO es tramitaran inscripcions.
Una inscripció es donarà per formalitzada quan s’hagi efectuat el pagament de la quota d’inscripció, rebreu un correu electrònic confirmant la vostra inscripció i no caldrà la impressió de cap justificant per a la retirada de material.
Consulteu l’estat de la vostra inscripció a l’apartat d’INSCRIPCIONS al botó COMPROVA LA TEVA INSCRIPCIÓ.
Els qui presentin la llicència en vigor de la FCC, estaran exempts de pagar l'assegurança d'un dia obligatòria per tots els participants. El pagament s'efectuarà a la recollida de dorsals i xips, i tindrà un cost de 5 €.

 

Article 5. - LLISTA D’ESPERA
Estarà formada per totes les persones que hagin sol·licitat plaça a través de la inscripció.
L’organització utilitzarà el correu electrònic i el telèfon mòbil per posar-s’hi en contacte per a qualsevol tema de substitució, si després de 2 intents a diferents hores i per diferents mitjans no fos possible el contacte el torn passarà al següent de la llista d’espera.


Article 6. - PERSONAL I INTRANSFERIBLE
La inscripció és personal i intransferible. En cap concepte la quota serà retornada, tant si fa la seva renúncia amb antelació o no es presenta a l’esdeveniment, no es pot transferir la participació en una altra persona, amic o familiar per no acudir el dia de la prova.


Article 7. - IDENTIFICACIÓ
És imprescindible presentar DNI, o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat per a la recollida del material.
Es podrà recollir el material d’una altra persona a la seva hora assignada presentant una autorització signada que s’acompanyarà per una còpia del DNI de l’afectat.
El casc, dorsal a la mà i el xip col·locat al turmell són obligatoris i hauran d’acompanyar el participant durant tota la prova.

 

Article 8.- SORTIDA
Lloc de sortida:
La Segments BTT sortirà des de la Pl. de la Vila de Salt a partir de les 8:00 h del dissabte 08/06/2024.
La Segments Gravel sortirà des de la Pl. de la Vila de Salt a partir de les 8:00 h del diumenge 09/06/2024.
Les sortides es programaran segons la participació i seran publicades i comunicades als participants un cop s’hagin disputat els pròlegs de les diferents modalitats.
Les hores de sortides es publicaran amb antelació i es comunicaran a tots els participants de la prova. L’hora de sortida serà l’hora oficial de sortida per a tots els participants en cada modalitat.

 

Article 9. - CIRCUIT
Cada segment de La Segments BTT, tindrà una denominació S1, S2, S3, S4, S5 i S6 perquè puguin ser identificats. Uns dies abans de la prova es faran públics els segments, perquè puguin ser entrenats pels participants.
Cada segment tindrà una distància d’entre 5 km i 7 km i s’hi podrà arribar seguint el track oficial de la prova.
El recorregut de la prova gravel també es farà públic uns dies abans de la prova.

 

Article 10. - JUTGES I DESQUALIFICACIÓ O RETIRADA
S’adverteix que els jutges de la prova i responsables de la seguretat, tenen la facultat de desqualificar o retirar un participant que no mostri coherència, presenti símptomes de deshidratació o qualsevol altre risc per a la seva seguretat. Els que es desviïn del track, no completin tots els segments de la prova, interrompin el correcte desenvolupament de la prova o tinguin una actitud inapropiada cap a una altra participant o al personal de la prova, aquest participant podrà ser desqualificat.

 

Article 11. - SEGURETAT I RECORREGUT
Els segments cronometrats tant en la modalitat BTT, com en gravel, estaran marcats amb cintes i senyalística de La Segments 2024.
El dijous dia 6/06 es durà a terme una sessió informativa en línia per resoldre tots els dubtes o consultes existents.

 

Article 12. - ARRIBADA
Les proves de BTT i gravel, finalitzen amb l’arribada a Meta, després de passar per l’arc de control. Els participants de la modalitat BTT hauran acabat La Segments una vegada hagin finalitzat l’últim segment S6. Llavors han de seguir el track de tornada fins a l’arc de Meta. La classificació en aquest cas vindrà determinada pel participant que hagi invertit menys temps en la suma de temps de tots els sis segments. 
Pel que fa a la modalitat Gravel obté la victòria l’equip que inverteixi menys temps en fer les 3 voltes al circuit de 40 km i completi així els 120 km. 

 

Article 13. - MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ
Serà motiu de desqualificació:
La identificació incorrecta d’acord amb aquestes normes.
Iniciar la sortida abans del senyal del jutge de sortida.
Ajudar-se de qualsevol mena de mitjà auxiliar per millorar la prestació o reduir la distància preestablerta per l’organització.
Alterar la marxa d’altres participants, vulnerant les elementals normes del respecte i del Fair Play.
Accedir a la meta per qualsevol altre lloc diferent de l’arribada.
No portar el casc.
No portar el xip de cronometratge de l’esdeveniment o el GPS que lliuri l’organització.
No respectar els protocols de seguretat establerts a l’esdeveniment.
No completar el circuit correctament segons està contemplat, cosa que portarà la desqualificació del participant.
Qualsevol altra circumstància no prevista en aquest reglament però que, segons el parer de l’organització, sigui motiu de desqualificació.

 

Article 14.- CATEGORIES
L’edat de referència per a la categoria serà l’edat del participant el 31 de desembre de l’any en curs.
Juniors M/F
Sub23 M/F
Èlit M/F
Master 30/40/50 M/F

 

Article 15.- PREMIACIÓ
Hi haurà premis pels tres primers de cada categoria i medalla finishers per tots els participants.

 

Article 16. - SUSPENSIÓ DE LA PROVA
L’organització es reserva el dret de variar el punt d’arribada o sortida, endarrerir l’hora de sortida, canviar-ne la data o la suspensió. Si la sortida arribés a produir-se, la prova es donarà per realitzada, encara que se suspengui durant la seva celebració.

 

Article 17. - ÚS DE LES DADES DEL PARTICIPANT
La inscripció suposa l’autorització per a l’ús lliure del nom del participant i la seva foto en mitjans de difusió (emissió i programes de televisió o si és el cas de ràdio) a la premsa o en qualsevol altre tipus de mitjà acreditat i relacionat amb la prova.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que la participació en la prova implica el consentiment per a la incorporació de les dades personals facilitades al fitxer automatitzat existent per als organitzadors. La finalitat d’aquest fitxer és el tractament per a la gestió i el desenvolupament de la prova esmentada.


Article 18. - RESPONSABILITAT DELS PARTICIPANTS. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZACIÓ
L'esdeveniment compta amb tots els permisos corresponents per a la seva celebració. I encara que es pretén fer una competició oberta i promocionar la pràctica esportiva del ciclisme, l’organització adverteix que la prova és dura i a més s’hi donen els riscos inherents de les proves ciclistes d’alta intensitat.
És responsabilitat exclusiva del ciclista ser apte per a la competició, és a dir, gaudir de bona salut en general, així com tenir el nivell suficient de preparació física, tècnica i mental per afrontar una prova d’aquest tipus. S’han d’abstenir els que no reuneixin o no creguin reunir les condicions adequades de salut i preparació esportiva suficient per afrontar una competició explosiva i de fons com La Segments 2024.
Cada ciclista declara amb la seva inscripció que reuneix les condicions que possibiliten la seva participació a La Segments sense generar més inconvenients per a la seva persona, la resta dels competidors i l’organització. De forma plena i conscient, cada ciclista assumeix per a si i com a propis els riscos derivats de la seva participació en la prova, quedant completament exonerada l’organització de tota responsabilitat que pogués sorgir a conseqüència dels danys que la participació pogués comportar als participants, els seus causahavents o terceres persones.

 

Climatologia:
En cas que l’organització consideri que les condicions climàtiques o altres contingències alienes a la seva voluntat posen en risc la integritat física dels participants, podrà disposar la postergació de la prova o el canvi del seu recorregut. En aquest cas no es reintegrarà ni totalment ni parcialment la inscripció.
Responsabilitats:
L’Organització declina tota responsabilitat pels danys, perjudicis o lesions que la participació en aquesta prova pugui ocasionar a si mateix, altres persones i fins i tot en el cas que terceres persones causin danys al participant.
Tot participant, pel sol fet de participar en la prova, accepta les normes assenyalades anteriorment, prevalent en cas de dubte el criteri de l’Organització.

 

Article 19. - DRET D’ADMISSIÓ
El dret d’admissió està reconegut a l’article 59.1.e) del Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General de Policia d’Espectacles i Activitats Recreatives, i se n’estén el camp a tota mena d’establiments destinats al públic, independentment que siguin de titularitat pública o privada. L’organització es reserva aquest dret i la possibilitat d’anul·lar la inscripció de qualsevol participant quan ho cregui oportú.

 

Descàrrec de Responsabilitat:
Considerant que he realitzat la meva inscripció a La Segments 2024, em comprometo a complir les regles que regulen la cursa. A més de les regles de la direcció de la cursa. Accepto el reglament que es troba a la pàgina web de l’organització.

 

Per la present:
Admeto que soc l’únic responsable de totes les meves possessions i equipament esportiu durant el desenvolupament de La Segments 2024 i les seves activitats col·laterals.


Afirmo i verifico que estic físicament preparat i prou entrenat per a aquesta competició i que he passat els reconeixements mèdics oportuns. Estant físicament ben preparat per a la competició, gaudeixo de bona salut general, sense patir cap malaltia, defecte físic o lesió que es pugui agreujar amb la meva participació en aquesta prova. Si durant la prova, patís algun tipus de lesió o qualsevol altra circumstància que pogués perjudicar greument la meva salut, ho posaré en coneixement de l’Organització el més aviat posible o a la zona de metge a meta.


Accepto rebre sota el meu propi cost el tractament mèdic en cas que sigui necessari per lesió, accident i/o malaltia durant La Segments 2024. Sent conscient que aquest tipus de competicions, en desenvolupar-se al medi natural, en llocs de difícil control, comporten un risc addicional per als participants. Per això, assisteixo de pròpia voluntat i iniciativa assumint íntegrament els riscos i les conseqüències derivades de la meva participació.


Permet el lliure ús del meu nom i qualsevol imatge en qualsevol publicació o mitjà de comunicació preses durant La Segments 2024.


Eximeixo l’organització, directors de l’esdeveniment, col·laboradors, patrocinadors i voluntaris de La Segments 2024 de qualsevol responsabilitat o reclamació per part meva. Incloent-hi qualsevol perjudici o lesió directa o indirecta i casos de mort. No és aplicable si el dany o lesió és motiu de la mala acció o la deixadesa per part de l’organització.


Disposo de capacitat física, destresa tècnica i recursos de supervivència suficients per garantir la meva pròpia seguretat, sota les condicions d’autonomia en què es desenvolupa la prova. Igualment, disposo del material esportiu i de seguretat exigit per l’Organització i garanteixo que es troba en bon estat, està homologat, sé utilitzar-lo adequadament i el portaré a sobre durant tota la competició.


Domino i em comprometo a complir les normes i protocols de seguretat establerts per l’Organització per a La Segments 2024, així com a mantenir un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la meva integritat física o psíquica. Seguiré les instruccions i acataré les decisions que prenguin els responsables de l’organització (jutges, metges i organitzadors) en temes de seguretat.


Autoritzo els Serveis Mèdics de la prova, que em practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pogués necessitar estant o no en condicions de sol·licitar-la; davant dels seus requeriments em comprometo a abandonar la prova si ells ho estimen necessari per a la meva salut.


No consumiré substàncies prohibides, considerades com a DOPPING. L’Organització pot passar control antidopatge als participants. Desqualificant-los en el cas de positiu.
El meu dorsal és personal i intransferible per la qual cosa no el podrà portar un altre participant o cap persona al meu lloc.
Conec que l’entitat organitzadora, es reserva el dret d’admetre o no algun participant, tot i haver abonat els drets de subscripció que em serien tornats en cas de no ser admès.


Em comprometo a seguir les pautes generals de respecte al medi ambient:
a) Transitar amb prudència per les pistes i carreteres obertes de la prova.
b) No produir alteracions en els processos i el funcionament natural dels ecosistemes.
c) No deteriorar els recursos biòtics, geològics, culturals o, en general, del paisatge.
d) Sortejar o evitar les zones mediambientalment sensibles.
e) Realitzar les necessitats fisiològiques als llocs adequats o, en tot cas, fora de punts de pas o reunió de persones.
f) No abocar ni abandonar objectes o residus sòlids o líquids fora dels llocs habilitats usualment per a la recollida dels mateixos
g)Durant la cursa, el xip haurà d’estar posat al turmell dels participants o bé a la bici. Sense xip no hi ha temps!
Els organitzadors es reserven el dret de canviar o modificar qualsevol informació referent a la cursa o cancel·lar-la per causes de força major, publicant-ho a la web oficial.

 

bottom of page